Privacy policy

Volgens de geldende privacywetgeving mag Bazelmans AV alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op een wettelijke grondslagen. Bazelmans AV hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

In verband met de gerechtvaardigde belangen van Bazelmans AV, waarbij Bazelmans AV erop let dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

  • Het maken van studies, modellen en statistieken;
  • De uitoefening en de verdediging van de rechten van Bazelmans AV bijvoorbeeld bij geschillen;
  • Het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij Bazelmans AV door het bezoek aan onze website jouw (klik-)gedrag kan vaststellen om je op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die Bazelmans AV daarbij gebruikt is dat je IP-adres wordt gekoppeld aan je handelingen en op basis daarvan worden je voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf je expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

Dit is de verkorte versie van onze privacyverklaring. Wij gebruiken de volgende partners:

  • Google Analytics
  • Cookie Consent
  • Add This
  • MailChimp

Zie onderstaande documenten voor de complete privacyverklaring van beide locaties.

Cookie instellingen