Bazelmans AV

Privacy policy

Privacy policy

Volgens de geldende privacywetgeving mag Bazelmans AVR Veldhoven B.V. alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op een wettelijke grondslagen. Bazelmans AVR Veldhoven B.V. hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

• In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
• Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
• In verband met de gerechtvaardigde belangen van Bazelmans AVR Veldhoven B.V., waarbij Bazelmans AVR Veldhoven B.V. erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
• Het maken van studies, modellen en statistieken;
• De uitoefening en de verdediging van de rechten van Bazelmans AVR Veldhoven B.V. bijvoorbeeld bij geschillen;
• Het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij Bazelmans AVR Veldhoven B.V. door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die Bazelmans AVR Veldhoven B.V. daarbij gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

Dit is de verkorte versie van onze privacyverklaring. Wij gebruiken de volgende partners:

  • Google Analytics
  • Cookie Consent
  • Add This
  • MailChimp

Zie onderstaande documenten voor de complete privacyverklaring van beide locaties.